top of page
Racken_trappor-7-1-1200x900.jpg

BRF & FASTIGHETSÄGARE

Mgs Smide i Sthlm AB ombesörjer en omfattande variation av tjänster inom:

SÄKERHET: Dörrar, Grindar, Galler, Brytskydd, Påkörningsskydd och Bommar.

HANDIKAPPANPASSNING: Rullstolsramper, Dörrautomatik, Trappor och Handledare.

BYGGNATION: Skärmtak, Cykelförråd, Redskapsbodar och Miljöstationshus.

PARKSMIDE: Räcken, Staket, Bord, bänkar, Skyltar och Pergolas.

UTSMYCKNING: Fasad, Trapphus och Parkutsmyckning

bottom of page